GreenWatt trekt naar Marokko

2014-04-28

Bron: Fragment uit het artikel dat in maart 2014 in de pers verscheen - vegetable.fr (nr. 309)

De beslissing om naar Marokko te trekken, werd gedeeltelijk ingegeven door het 'Marokko gaat groen' plan, dat de productie van fruit en groeten tussen 2010 en 2020 wil verdubbelen. Tegelijk zijn er de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie: die moet tegen 2020 veertig procent van de behoeften dekken via alle beschikbare kanalen (windmolens, biomethanisatie,...).

In die optiek besloot de Belgische onderneming in Agadir een duurzame installatie te bouwen, nadat ze in 2013 in Thailand de Innovatieprijs ontving. In oktober 2013 werd met Apefel een samenwerkingsakkoord afgesloten rond een proefproject in het onderzoekscentrum in Agadir.

De testinstallatie, die in februari arriveerde, zal eerst tests uitvoeren op afval van tomaten. De ontbladering kan 250 kg/ha/dag opleveren en rooien 72 t/ha, samen goed voor een potentieel van 30 MWh/ha/jaar.

Volgens de eerste labotests laat het afval van de tomatenplanten een methanogeen vermogen (BMP) van 22 m³/t optekenen. Naast de extra inkomsten uit de opgewekte elektriciteit, garandeert het systeem een optimale afvalverwerking die de fytosanitaire risico's beperkt. De beschikbare warmte en CO2 kunnen trouwens vooral in de serreteelt worden gebruikt.

U kan de site in Agadir bezoeken voor demonstraties.